google(谷歌)PR值更新时间(周期)表

PR的更新周期一般为3个月,一年更新四次。今年——2010年4月份更新一次,2010年7月份更新一次,下次更新应该是在10月份。一般购买链接提高PR的朋友应该注意了,尽量在PR更新的前一个月购买,因为购买的早其实也没什么用的。主要是要把握好时机!

通过下面的表格我们能看出来,谷歌PR的更新,基本都是在月初或者月末,期间的间隔一般为3个月,有时候因为有重大节日会延迟或者提前更新(赶在节日时间更新),请大家注意!

本博主推测下次pr值更新时间在国庆节前后,也有可能是中秋节时分(这个可能性比较小),请大家主要在国庆节前后关注PR值的变化!(2010年9月4日录)

下面是我再网上找来的PR更新时间表供大家参考一下:

Year Date Info Days
2010 April 3 TBPR & BL Export 56/56
2010 Feb 2 TBPR & BL Export 19/19
2009 December 31 TBPR & BL Export 61/61
2009 October 30 TBPR & BL Export 129/129
2009 June 23 TBPR & BL Export 26/26
2009 May 28 TBPR & BL Export 58/58
2009 April 1 TBPR & BL Export 90/90
2008 Dec 31 TBPR & BL Export 95/95
2008 Sep 27 TBPR & BL Export 62/62
2008 Jul 26 TBPR & BL Export 87/87
2008 Apr 30 TBPR & BL Export 62/62
2008 Feb 27 TBPR & BL Export 45/45
2008 Jan 12 TBPR & BL Export 78/78
2007 Oct 26 TBPR & BL Export 100/100
2007 Jul 20 TBPR & BL Export 80/80
2007 Apr 30 TBPR & BL Export 98/98
2007 Jan 25 Algo update – Reduce Googlebomb Impact
2007 Jan 25 TBPR & BL Export 18/18
2007 Jan 10 TBPR & BL Export 101/101
2006 Sep 28 TBPR & BL Export 76/76
2006 Jul 13 TBPR & BL Export 100
2006 Apr 04 TBPR Export 45
2006 Apr 07 TB Program Update FF v2.0f
2006 Feb 18 TBPR & BL Export 122/60
2006 Jan 30 TB Program Update IE v4.0.513.2984 Beta
2006 Jan 4 Infra Update – BigDaddy
2005 Dec 19 GDPR & BL Export 106
2005 Nov 04 Algo Update – Jagger 3
2005 Oct 27 Algo Update – Jagger 2
2005 Oct 19 TBPR & BL Export 97/45
2005 Oct 16 Algo Update – Jagger 1
2005 Sep 04 GDPR & BL Export 85
2005 Jul 14 TBPR & BL Update 83/33
2005 Jun 11 GDPR Update 18
2005 Jun 08 BL Update
2005 May 27 TBPR Goes Grey For 3 Days
2005 May 24 GDPR & BL Update 32
2005 Apr 22 TBPR, GDPR & BL Update 111/50
2005 Mar 04 BL Update
2005 Mar 03 GDPR Update 28
2005 Feb 23 TB Program Update IE 3.0.119.6
2005 Feb 04 GDPR Update 24
2005 Feb 03 BL & Algo Update
2005 Jan 10 GDPR Update 88
2005 Jan 1 TBPR & BL Update 87/16
2004 Dec 16 BL Update
2004 Nov 25 BL Update
2004 Oct 28 GDPR Update? ??
2004 Oct 28 BL Update
2004 Oct 18 BL Update Rolled Back
2004 Oct 17 GDPR Update 67
2004 Oct 16 BL Update
2004 Oct 6 TBPR Update; No BL Update 106
2004 Sept 10 BL Update
2004 Sept 8 TB Program Update
2004 Aug 30 BL Update
2004 Aug 10 GDPR Update 158?
2004 Aug 9 BL Update
2004 Jul 16 BL Update
2004 Jun 22 TBPR & BL Update 22
2004 May 31 TBPR & BL Update 38
2004 Apr 23 TBPR & BL Update 16
2004 Apr 7 TBPR & BL Update 22
2004 Mar 16 TBPR, GDPR & BL Update 50
2004 Feb 11 Brandy: Algo Update
2004 Jan 26 TBPR & BL Update 15
2004 Jan 11 Austin: TBPR & BL Update 19
2003 Dec 23 TBPR & BL Update 17
2003 Dec 6 TBPR Update 20
2003 Nov 16 Florida: TBPR, BL & Algo Update 21
2003 Oct 26 35
2003 Oct 2 GDPR Update
2003 Sept 21 23
2003 Aug 29 21
2003 Aug 8 54
2003 Jun 15 40
2003 May 6 25
2003 Apr 11 36
2003 Mar 6 41
2003 Jan 25 24
2003 Jan 1 35
2002 Nov 27 27
2002 Oct 31 TBPR & BL Update 35
2002 Sept 26 TBPR GDPR & BL Update 36
2002 Aug 21 TBPR GDPR & BL Update 27
2002 Jul 25 TBPR & BL Update 32
2002 Jun 23 TBPR & BL Update 30
2002 May 24 29
2002 Apr 25 19
2002 Apr 6 45
2002 Feb 20 26
2002 Jan 25 29
2001 Dec 27 32
2001 Nov 25 28
2001 Oct 28 42
2001 Sept 16 28
2001 Aug 19 31
2001 Jul 19 30
2001 Jun 22 32
2001 May 21 28
2001 Apr 23 28
2001 Mar 26 35
2001 Feb 19 29
2001 Jan 21 33
2000 Dec 19 31
2000 Nov 18 27
2000 Oct 22 54
2000 Aug 29 34